Vnorená

notifikácie
21:00
Štúdio | 50 min
vek 12+
PO PREDSTAVENÍ DISKUSIA
22 06

Mária Danadová, Monika Kováčová
Vnorená

Projekty nezávislého divadelného združenia Odivo, ktoré stabilne tvoria najmä režisérky Mária Danadová a Monika Kováčová, patria k očakávaným udalostiam sezóny. Sú vždy takmer istou zárukou formálnej invencie, ale predovšetkým otvárania dôležitých a neraz v umení aj spoločnosti marginalizovaných tém. Ich Vnorená je po Stopách v pamäti a čiastočne aj Svetlonosovi ďalším dielikom v línii diel, ktoré tematizujú intimitu každodennosti, krehkosť koexistencie s blízkou osobou odkázanou (aspoň čiastočne) na pomoc okolia. Tvorkyne sa pýtajú, akú pozornosť venujeme ľuďom, ktorí svojou, spravidla nanajvýš nezištnou starostlivosťou, v opakujúcej sa rutine ukrajujú kúsok svojho života v prospech iných. Často sú to matky, staré matky, dcéry či vnučky, od ktorých sa očakáva, že sa postarajú o choré malé dieťa či senilnú babičku. Aj línia rodovej nerovnováhy v opatrovateľských činnostiach je latentne prítomná v inscenácii.

Vo Vnorenej sa spolu s tvorkyňami a performerkou, ale aj živými hudobníkmi ponárame stále hlbšie do neutešenej reality, ktorú sprevádza častá únava či frustrácia z nekonečného kolobehu činností, ale tiež pocit vďaky, zadosťučinenia. Dominantnými prvkami inscenácie sú audio nahrávka autentického životného príbehu, výtvarná koncepcia „sústavy vaní“ a choreografia. Tvorkyne ju žánrovo označili ako re-performanciu pre premenlivý charakter diela, ktoré v sebe obsahuje aj istú nepredvídateľnú kvalitu. V každej repríze totiž bude účinkovať iná tanečnica či tanečník. Preto festivaloví diváci uvidia jedinečné predstavenie, iné než to, ktoré videla na premiére dramaturgická rada.

scénografia: Juraj Poliak
hudba a texty piesní: Myši na poli – Dávid Javorský, Lukáš Kubičina, Jakub Mudrák
zvuková kinetická inštalácia: Martin Bízik
audio prehovor: Zuzana Galková
stážistka: Martina Chmelanová
choreografia: Lívia Mendéz Marín Balážová

Jazmína Piktorová

Mária Danadová herectvo a bábkové herectvo vyštudovala na VŠMU v Bratislave a DAMU v Prahe. Ako herečka, performerka a režisérka spolupracuje s viacerými divadlami a nezávislými zoskupeniami. Vedie tiež workshopy na rozvoj tvorivosti a kreatívneho myslenia cez prácu s objektom. Pôsobí aj v RTVS a spolu s Monikou Kováčovou umelecky vedie nezávislé divadelné zoskupenie Odivo.

Monika Kováčová vyštudovala divadelnú réžiu a réžiu alternatívneho a bábkového divadla. Je režisérkou prvých inscenácií pre batoľatá na Slovensku, ktoré získali Cenu za tvorivý čin v slovenskom bábkovom divadle. Je zakladajúcou členkou nezávislého divadelného zoskupenia Odivo. Ako dramaturgička spolupracuje so Záhradou – centrom nezávislej kultúry v Banskej Bystrici, venuje sa divadelnému manažmentu a produkcii.

scénografia: Juraj Poliak
hudba a texty piesní: Myši na poli – Dávid Javorský, Lukáš Kubičina, Jakub Mudrák
zvuková kinetická inštalácia: Martin Bízik
audio prehovor: Zuzana Galková
stážistka: Martina Chmelanová
choreografia: Lívia Mendéz Marín Balážová

hrajú: Jazmína Piktorová
réžia: Mária Danadová a Monika Kováčová

Mária Danadová herectvo a bábkové herectvo vyštudovala na VŠMU v Bratislave a DAMU v Prahe. Ako herečka, performerka a režisérka spolupracuje s viacerými divadlami a nezávislými zoskupeniami. Vedie tiež workshopy na rozvoj tvorivosti a kreatívneho myslenia cez prácu s objektom. Pôsobí aj v RTVS a spolu s Monikou Kováčovou umelecky vedie nezávislé divadelné zoskupenie Odivo.

Monika Kováčová vyštudovala divadelnú réžiu a réžiu alternatívneho a bábkového divadla. Je režisérkou prvých inscenácií pre batoľatá na Slovensku, ktoré získali Cenu za tvorivý čin v slovenskom bábkovom divadle. Je zakladajúcou členkou nezávislého divadelného zoskupenia Odivo. Ako dramaturgička spolupracuje so Záhradou – centrom nezávislej kultúry v Banskej Bystrici, venuje sa divadelnému manažmentu a produkcii.

v zákulisí: Devonic, s. r. o. (výroba scény)
fotografie: Katarína Baranyai
premiéra: 15. 02. 2022
recenzie

Štruktúra choreografie i autentickosť príbehu vo zvukovej nahrávke vytvárajú kontrapunkt k odťažitosti, nehybnosti až sterilite výtvarnej inštalácie a naznačujú to, čo v tejto dobe tak neuveriteľne potrebujeme: blízkosť a prejav empatie vnorením sa do seba navzájom.

Marek Godovič: Ponoriť sa pod hladinu pochopenia. In: mloki.sk, 25. 3. 2022

 

Bude zaujímavé sledovať, ako a kam sa re-performancia bude vyvíjať ďalšími reprízami. Natíska sa otázka, do akej miery ich vlastne reprízami môžeme nazvať.

Performerky/performeri dostanú od autoriek dramaturgickú koncepciu, základnú choreografickú štruktúru a inak si medzi vaňami môžu formovať jedinečný pohybový materiál.

Michaela Pašteková: Zhlboka sa nadýchnuť a nezabudnúť sa vynoriť. In: kød, 4/2022

diskusia po predstavení
festivalová recenzia
fotografie

scénografia: Juraj Poliak
hudba a texty piesní: Myši na poli – Dávid Javorský, Lukáš Kubičina, Jakub Mudrák
zvuková kinetická inštalácia: Martin Bízik
audio prehovor: Zuzana Galková
stážistka: Martina Chmelanová
choreografia: Lívia Mendéz Marín Balážová


réžia: Mária Danadová a Monika Kováčová

v zákulisí:
Devonic, s. r. o. (výroba scény)

fotografie: Katarína Baranyai
premiéra: 15. 02. 2022
hrajú:
Jazmína Piktorová
Mária Danadová a Monika Kováčová

Mária Danadová herectvo a bábkové herectvo vyštudovala na VŠMU v Bratislave a DAMU v Prahe. Ako herečka, performerka a režisérka spolupracuje s viacerými divadlami a nezávislými zoskupeniami. Vedie tiež workshopy na rozvoj tvorivosti a kreatívneho myslenia cez prácu s objektom. Pôsobí aj v RTVS a spolu s Monikou Kováčovou umelecky vedie nezávislé divadelné zoskupenie Odivo.

Monika Kováčová vyštudovala divadelnú réžiu a réžiu alternatívneho a bábkového divadla. Je režisérkou prvých inscenácií pre batoľatá na Slovensku, ktoré získali Cenu za tvorivý čin v slovenskom bábkovom divadle. Je zakladajúcou členkou nezávislého divadelného zoskupenia Odivo. Ako dramaturgička spolupracuje so Záhradou – centrom nezávislej kultúry v Banskej Bystrici, venuje sa divadelnému manažmentu a produkcii.


Deprecated: Function the_block_template_skip_link is deprecated since version 6.4.0! Use wp_enqueue_block_template_skip_link() instead. in /data/7/5/75a2f01f-093a-4560-920c-436a2a311687/dotykyaspojenia.sk/sub/2022/wp-includes/functions.php on line 6078