Festival

notifikácie

Idea

  • festival sme založili v roku 2005
  • showcase slovenského divadla – najväčšia a najreprezentatívnejšia prehliadka tvorby divadiel pôsobiacich na Slovensku
  • predstavuje aktuálnu tvorbu predovšetkým profesionálnych činoherných divadiel

Nesúťažný festival Dotyky a spojenia vytvára platformu na prezentáciu vybraných divadelných inscenácií, ktoré vznikli počas uplynulého roka na Slovensku. Divadelníkom ponúka možnosť získať prehľad o tvorbe ich kolegov a konfrontovať sa s ňou.

Festival uvádza najinšpiratívnejšie divadelné inscenácie, ktoré vznikli v období jedného roka (zvyčajne od apríla do apríla). Výber inscenácií má na starosti Dramaturgická rada festivalu, ktorá sleduje tvorbu jednotlivých divadiel. Snahou festivalu je podchytiť najvýraznejšie trendy či problémy divadla na Slovensku.

Festival funguje ako zrkadlo aktuálnej divadelnej tvorby – odráža jej stav. Jeho úroveň preto priamo závisí od úspešnosti sezóny v jednotlivých divadlách. Festival podnecuje reflexiu divadla a vytvára priestor na dialóg tvorcov, kritikov a teoretikov.

Keďže sa festival v roku 2020 kvôli pandémii neuskutočnil, Dotyky a spojenia sa v roku 2021 po prvý raz vo svojej histórii konali v septembri a ponúkli výber z dvoch sledovaných období – od apríla 2019 do apríla 2021. Festivalu sa v roku 2021 mohli zúčastniť iba kompletne zaočkovaní diváci, čo sa ukázalo ako správne rozhodnutie.

dramaturgická
rada

Hlavný
program

Barbora
Forkovičová

divadelná kritička. V súčasnosti pôsobí ako odborná redaktorka časopisu kød. Divadelné recenzie publikuje aj na platforme mloki.sk.

Martina
Mašlárová

divadelná teoretička a kritička, pedagogička na DF VŠMU,  šéfredaktorka časopisu kød. Stála pri zrode o.z. MLOKi a platformy www.mloki.sk, publikuje aj v ďalších médiách. Ako porotkyňa sa venuje aj neprofesionálnemu divadlu. 

Róbert
Mankovecký

dramaturg Slovenského komorného divadla Martin a hudobný skladateľ, zakladajúci člen festivalu Dotyky a spojenia.

Monika
Michnová

dramaturgička Slovenského komorného divadla Martin, zakladajúca členka festivalu Dotyky a spojenia. V súčasnosti pôsobí ako programová riaditeľka festivalu a vedie jeho dramaturgickú radu. 

Program pre mladé
publikum

Lenka
Dzadíková

teoretička divadla a kritička. Pracuje v Divadelnom ústave, je členkou platformy MLOKi. Zameriava sa na tvorbu bábkových divadiel a divadelnú tvorbu pre deti. Publikuje v zborníkoch, tlači, internetových časopisoch aj v reláciách Slovenského rozhlasu.

kontakty
pokladnica
tel.: 043 422 22 12
tel.: 043 422 01 72
festivalový Štáb
Monika Michnová
program
0905 366 664
Jakub Kotúč
propagácia
0904 042 904
Andrej Agricola
Technické zabezpečenie
0917 655 471
Anna Sochorová
Organizačné zabezpečenie
0907 879 489
Katarína Kučová
ubytovanie
0907 294 419
Iveta Ollerová
sekretariát
0905 305 632
Simona Valková
kafé BREPT
0917 504 232
tím
20 22
Na festivale pracuje veľa šikovných ľudí z mnohých divadiel, medzi nimi sú produkční, technici, zvukári, osvetľovači, kulisári, rekvizitári, maskérky, upratovačky a mnohí ďalší... ďakujeme.
riaditeľ
Tibor Kubička
programová riaditeľka
Monika Michnová
dramaturgická rada
Lenka Dzadíková, Barbora Forkovičová, Martina Mašlárová, Róbert Mankovecký, Monika Michnová
technické zabezpečenie
Andrej Agricola
organizačné zabezpečenie
Anna Sochorová
tlačové materiály
Mira Kováčiková
sociálne siete
Jakub Kotúč, Michaela Hriňová
web
Jakub Kotúč, Monika Ondrušová
mediálna podpora
Zuzana Golianová
festivalový žurnál
Michal Badín, Šimon Frolo, Michaela Hriňová, Diana Pavlačková (šéfredaktorka), Alexandra Rychtarčíková, Dominika Tekelová
livestream
Matej Pančík, Tomáš Ďurkovič
fotograf
Braňo Konečný
video
Braňo Konečný, Andrej Nguyen
sekretariát
Iveta Ollerová
účtovníctvo a služby
Agnes Capková, Drahomíra Kuliačková Panušková, Simona Valková, Silvia Zacharová, Jana Majerová
pokladňa
Eva Ochodnická
technická podpora predaja
Slavomír Ochodnický
ubytovanie
Katarína Kučová
zdravotná služba
Zdenka Malá
technický štáb
Janka Nosálová, Mária Brachňáková, Ján Kurhajec, Natália Svetláková, Ivana Matuľová, Soňa Mušáková, Anna Paulovičová, Jaroslava Horičková, Anna Badínová, Michaela Váňová, Nina Malková, Lila Pálešová, Juraj Bojnický, Jaroslav Daubner, Marián Frkáň, Peter Klaudíny, Peter Pecko, Jaroslav Fábry, Pavol Janský, Matej Kramár, Vladimír Kubis, Zdenek Polášek, Tomáš Had, Vladimír Mihalik, Miroslav Domian, Peter Vangeľ, Beáta Babošová, Michaela Gálíčková, Mária Modrovská, Božena Petrášová, Vlastimil Kulifay, Juraj Boček, František Lacko, Milan Drahno, Tibor Gregor
vizuál a propagácia
logo
MADE BY VACULIK
propagačné materiály
Dalibor Palenčík
zvučka
Milo Kráľ
TV spot
Lukáš Brutovský, Róbert Mankovecký
rozhlasové spoty
Róbert Mankovecký
webová stránka
UNITE s.r.o.
archív
'08 '21
Program minulých ročníkov, záznamy diskusií, fotogalérie a festivalový denník sú k dispozícii na odkazoch k jednotlivým ročníkom.

Deprecated: Function the_block_template_skip_link is deprecated since version 6.4.0! Use wp_enqueue_block_template_skip_link() instead. in /data/7/5/75a2f01f-093a-4560-920c-436a2a311687/dotykyaspojenia.sk/sub/2022/wp-includes/functions.php on line 6078