Eve

notifikácie
16:00
Barmuseum | 70 min
vek 15+
PO PREDSTAVENÍ DISKUSIA
21 06

Veronika Frtúsová
Eve

Autorská inscenácia čerpajúca zo skutočného príbehu pacientky, ktorej psychiatri diagnostikovali v roku 1952 disociatívnu poruchu identity (DID). Je to duševná choroba, ktorá je príznačná aspoň dvoma veľmi zreteľnými a odlišnými stavmi osobnosti. Tie sú sprevádzané výpadkami pamäte. Osobnosti sa pravidelne striedajú, sú menlivé a manifestujú sa v prejave a správaní indivídua. V našom prípade doktori zaznamenali obmenu dvoch ženských, veľmi charakteristických osobností, meno Eve White a Eve Black.

dramaturgia: Viktória Anna Lesayová
scéna: Daniela Uhrinová
kostýmy: Eva Miklisová
produkcia: Veronika Mráziková, Zora Bezáková

Sára Polyáková, Dana Droppová, Jakub Janotík, Erik Žibek

Veronika Frtúsová absolvovala bakalárske štúdium réžie na VŠMU v Bratislave, teraz študuje divadelnú dramaturgiu a dramatickú tvorbu. Venuje sa experimentálnym projektom občianskeho združenia Unkulunkulu. Pôsobila aj ako lektorka hlasového prejavu, pracuje v knižnici.


dramaturgia: Viktória Anna Lesayová
scéna: Daniela Uhrinová
kostýmy: Eva Miklisová
produkcia: Veronika Mráziková, Zora Bezáková

hrajú: Sára Polyáková, Dana Droppová, Jakub Janotík, Erik Žibek
réžia: Veronika Frtúsová

Veronika Frtúsová absolvovala bakalárske štúdium réžie na VŠMU v Bratislave, teraz študuje divadelnú dramaturgiu a dramatickú tvorbu. Venuje sa experimentálnym projektom občianskeho združenia Unkulunkulu. Pôsobila aj ako lektorka hlasového prejavu, pracuje v knižnici.

v zákulisí: Martin Puškár, Jaroslav Demeter (technici), Ľudmila Valná (garderóba)
fotografie: Viktor Gubka
premiéra: 20. 01. 2020
fotografie

dramaturgia: Viktória Anna Lesayová
scéna: Daniela Uhrinová
kostýmy: Eva Miklisová
produkcia: Veronika Mráziková, Zora Bezáková


réžia: Veronika Frtúsová

v zákulisí:
Martin Puškár, Jaroslav Demeter (technici), Ľudmila Valná (garderóba)

fotografie: Viktor Gubka
premiéra: 20. 01. 2020
hrajú:
Sára Polyáková, Dana Droppová, Jakub Janotík, Erik Žibek
Veronika Frtúsová

Veronika Frtúsová absolvovala bakalárske štúdium réžie na VŠMU v Bratislave, teraz študuje divadelnú dramaturgiu a dramatickú tvorbu. Venuje sa experimentálnym projektom občianskeho združenia Unkulunkulu. Pôsobila aj ako lektorka hlasového prejavu, pracuje v knižnici.