Workshop | Rozhodovanie

notifikácie
08:00
Evanjelické gymnázium Martin | 240 min
21 06

Workshop | Rozhodovanie

Vzdelávací workshop pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a 1. a 2. ročníka stredných škôl.

Lektori prostredníctvom zážitku otvárajú tému nútenej migrácie, antisemitizmu, xenofóbie. Účastníci prežijú premenu spoločenskej atmosféry v období tridsiatych rokov 20. storočia v Československu i na Slovensku. Workshop približuje, ako sa vplyvom politických  podmienok mení život mladého dievčaťa. Eva je mladá Židovka, jej život ovplyvňuje obdobie, kedy sa s mnohými ďalšími ľuďmi necítia bezpečne vo svojej vlasti. Eva je  prinútená postaviť sa zoči-voči zásadnému životnému rozhodnutiu: opustiť svoj domov. Workshop predstavuje tému migrácie z pohľadu jednotlivca zasiahnutého veľkými dejinami. Cez skutočný príbeh, prostredníctvom štruktúrovanej drámy a hrania rolí približuje dilemy, ktorým ľudia v tom čase čelili. Súčasťou workshopu je diskusia.

Magdaléna Benešová, Anežka Navrátilová, Zuzana Ouhrabková, Klára Křížová, Marie Janoušková / Dagmar Kúdelová Kopčanská

Magdaléna Benešová, Anežka Navrátilová, Zuzana Ouhrabková, Klára Křížová, Marie Janoušková / Dagmar Kúdelová Kopčanská

fotografie

Magdaléna Benešová, Anežka Navrátilová, Zuzana Ouhrabková, Klára Křížová, Marie Janoušková / Dagmar Kúdelová Kopčanská