Workshop | Od telesnosti k materiálu a späť

notifikácie
13:00
Turčianska knižnica v Martine | 240 min
20 06

Workshop | Od telesnosti k materiálu a späť

Workshop pre študentov umeleckých škôl, žiakov ZUŠ a všetkých nadšencov divadla. Účastníkom umožní spoznať postupy objektového, pohybového divadla a performancie. Zameriava sa na skúmanie vzťahu subjekt – objekt, rozvoj tvorivosti a kreatívneho myslenia cez prácu s telom a objektom. Rozvíja hravosť ako základný predpoklad kreativity.

Lektori: Mária Danadová a Filip Hajduk

Mária Danadová herectvo a bábkové herectvo vyštudovala na VŠMU v Bratislave a DAMU v Prahe. Ako herečka, performerka a režisérka spolupracuje s viacerými divadlami a nezávislými zoskupeniami. Vedie tiež workshopy na rozvoj tvorivosti a kreatívneho myslenia cez prácu s objektom. Pôsobí aj v RTVS a spolu s Monikou Kováčovou umelecky vedie nezávislé divadelné zoskupenie Odivo.

Filip Hajduk je absolventom herectva na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Pôsobí ako klaun, kaukliar a komediant. Vo svojej tvorbe kombinuje techniky a prístupy pantomímy, klauniády a herectva so žonglovaním a balančnými technikami. Od roku 2019 pracuje aj ako profesionálny zdravotný klaun v občianskom združení Červený nos Clowndoctors.

fotografie

Mária Danadová herectvo a bábkové herectvo vyštudovala na VŠMU v Bratislave a DAMU v Prahe. Ako herečka, performerka a režisérka spolupracuje s viacerými divadlami a nezávislými zoskupeniami. Vedie tiež workshopy na rozvoj tvorivosti a kreatívneho myslenia cez prácu s objektom. Pôsobí aj v RTVS a spolu s Monikou Kováčovou umelecky vedie nezávislé divadelné zoskupenie Odivo.

Filip Hajduk je absolventom herectva na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Pôsobí ako klaun, kaukliar a komediant. Vo svojej tvorbe kombinuje techniky a prístupy pantomímy, klauniády a herectva so žonglovaním a balančnými technikami. Od roku 2019 pracuje aj ako profesionálny zdravotný klaun v občianskom združení Červený nos Clowndoctors.