Roľa

notifikácie
19:00
Lúka Žabokreky | 75 min
vek 15+
23 06

kolektív
Roľa

Divadlo NUDE už niekoľkokrát umiestnilo svoje inscenácie do špecifického prostredia, či to bol byt v prípade Ľúbim ťa a dávaj si pozor alebo kaviareň, v ktorej sa odohrávalo Prepáč, len odpíšem. Do tretice princíp site-specific tvorkyne využili pri inscenácii Roľa, ktorá sa – ako tušíme už z názvu – odohráva na poli. Jej názov je však dvojznačný. Štyri performerky totiž tematizujú rodinné vzťahy, dedičnosť a to, aká zložitá môže byť cesta nachádzania vlastnej identity, ak sa od nás zároveň očakáva, aby sme napĺňali niekoľko spoločenských rolí – či už nám boli dané, nanútené alebo sme sa pre ne sami/samy rozhodli. Autorské dielo naplnené osobnými výpoveďami skladá nielen mozaiku príbehov jednotlivých tvorkýň, ale podáva tiež svedectvo o vnútornom nepokoji, ktorý môžu vyvolať vonkajšie tlaky – spoločenské či rodinné. Akoby performerky na prázdnej roli chceli začať od nuly a samé si vybudovať svoje ja. Ako v živote, ani v inscenácii to, žiaľ, nie je ľahké – štvorica sa točí v kruhu, navzájom sa spájajú a odstrkávajú, vytvárajú putá, aby ich neskôr pretrhali a napokon si aj tak potvrdili to, čo vedeli už od začiatku – že odpútať sa od (rodinných) vzťahov je takmer nemožné a jedinou nádejou je nájsť si medzi nimi a v nich svoj priestor na život.

Sugestívnosť inscenácie nepochybne dotvára široké pole symbolizujúce obrovské možnosti budúceho (ľudského, osobnostného) rastu, živá hudba, ale tiež kostýmy a účesy účinkujúcich, ktoré svojím výzorom pripomínajú akési slovanské bohyne pripravené vzdorovať nepriazni a svoju krehkosť využiť ako silu. Roľa je inscenácia s obrovskou ženskou energiou, je hlasom, ktorý je – a aj naďalej by mal byť – zreteľne počuť na slovenskej divadelnej scéne.

Inscenácia získala Zvláštnu cenu poroty, Cenu bratislavského diváka a Cenu študentskej poroty na festivale Nová dráma/New Drama 2022.

dramaturgia: Marek Godovič
scénografia, kostýmy: Laura Štorcelová
choreografia: Libuša Bachratá
hudba: Katarína Máliková

Libuša Bachratá, Jana Bučka, Veronika Malgot, Lýdia Ondrušová a hudobné interpretky Mariana Bódy, Marina Lazić, Katarína Máliková

Veronika Malgot vyštudovala réžiu a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave. Venuje sa produkcii nezávislých tvorcov v oblasti súčasného tanca a Divadlu NUDE. V autorskej tvorbe inklinuje k fyzickému divadlu, performancii a tancu.

dramaturgia: Marek Godovič
scénografia, kostýmy: Laura Štorcelová
choreografia: Libuša Bachratá
hudba: Katarína Máliková

hrajú: Libuša Bachratá, Jana Bučka, Veronika Malgot, Lýdia Ondrušová a hudobné interpretky Mariana Bódy, Marina Lazić, Katarína Máliková
réžia: Veronika Malgot

Veronika Malgot vyštudovala réžiu a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave. Venuje sa produkcii nezávislých tvorcov v oblasti súčasného tanca a Divadlu NUDE. V autorskej tvorbe inklinuje k fyzickému divadlu, performancii a tancu.

v zákulisí: Nina Pacherová (promo foto), Daniela Hitka (grafický dizajn plagátu), Linda Durkáčová
fotografie: Ľuboš Kotlár
premiéra: 01. 07. 2021
recenzie

Inscenácia čerpá z vlastného obnaženého bytia každej z tvorkýň. Ich prehovory sú spomienkami na detstvo, na vzťah s rodičmi a prarodičmi. Témou je dedičnosť, všetko, čo sa nám chtiac či nechtiac vrýva pod kožu a do hláv pôsobením prostredia, do ktorého sa rodíme, v ktorom dospievame, sme vychovávaní a vychovávané. Cieľom je, zdá sa, pochopiť, z akých koreňov vyrastáme, čo a prečo nás determinuje, ale tiež vyrovnať sa s rolami, ktoré sú nám dané prostým faktom, že sme sa niekomu niekde narodili.

Martina Mašlárová: Čo vykopeme na rodičovskej roli. In: mloki.sk, 6. 10. 2021

 

Vyoraná pôda zároveň slúži ako veľmi dobrá „rekvizita“ – je priamym odkazom na hlavnú tému, ale aj všestranný materiál, ktorý performerkám umožňuje doň zahrabávať objekty či vytvárať zložitý povrch pre pohyb. Je to dôležité preto, že režisérka sa rozhodla text podporiť práve pohybom a metaforickým konaním.

Diana Pavlačková: Korene vrastené do ornej pôdy. In: kød, 8/2021

 

Roľa je totiž z veľkej časti o rolách. V partnerských vzťahoch, pri výchove detí, v kontexte rodinnej tradície či v očakávaní spoločnosti. Je to pritom priestor, z ktorého v inscenačnom tvare vzniká posun od konkrétneho a intímneho k univerzálnejšiemu a archetypálnemu.

Miroslav Zwiefelhofer: Hranice kruhu, hranice divadla. In:monitoringdivadiel.sk, 17. 12. 2021

festivalová recenzia
fotografie

dramaturgia: Marek Godovič
scénografia, kostýmy: Laura Štorcelová
choreografia: Libuša Bachratá
hudba: Katarína Máliková


réžia: Veronika Malgot

v zákulisí:
Nina Pacherová (promo foto), Daniela Hitka (grafický dizajn plagátu), Linda Durkáčová

fotografie: Ľuboš Kotlár
premiéra: 01. 07. 2021
hrajú:
Libuša Bachratá, Jana Bučka, Veronika Malgot, Lýdia Ondrušová a hudobné interpretky Mariana Bódy, Marina Lazić, Katarína Máliková
Veronika Malgot

Veronika Malgot vyštudovala réžiu a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave. Venuje sa produkcii nezávislých tvorcov v oblasti súčasného tanca a Divadlu NUDE. V autorskej tvorbe inklinuje k fyzickému divadlu, performancii a tancu.


Deprecated: Function the_block_template_skip_link is deprecated since version 6.4.0! Use wp_enqueue_block_template_skip_link() instead. in /data/7/5/75a2f01f-093a-4560-920c-436a2a311687/dotykyaspojenia.sk/sub/2022/wp-includes/functions.php on line 6085