DOBŠINSKÝ *ako som sa stal*

notifikácie
16:30
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku | 90 min
vek 10+
24 06

Pavol Dobšinský a kolektív
DOBŠINSKÝ *ako som sa stal*

Divadelná stolná hra pre štyroch hráčov. Autorský divadelný projekt voľne inšpirovaný Pavlom Dobšinským, jeho životom a zbieraním rozprávok. Projekt vznikal kolektívnou tvorbou, bádaním v príbehoch, hraním (sa) a pátraním po možnostiach divadelnej blízkosti. Rozprávkový experiment má charakter atmosférickej site-specific performancie.

dramaturgia a hudba: Tereza Hladká
výtvarný koncept a realizácia: Katarína Caková (Katanari)

Ela Lehotská, Jan Lepšík, Tereza Hladká, Katarína Caková

Jan Lepšík vyštudoval alternatívne a bábkové herectvo na pražskej DAMU. Pôsobil vo viacerých českých divadlách, okrem iného aj v brnianskom HaDivadle. Zaujíma sa o skúmanie hraníc vedomia, podvedomia a ľudskej citlivosti, aj o hereckú pedagogiku.

Ela Lehotská je absolventkou DAMU. Ako herečka pôsobila najmä v českých divadlách, účinkovala vo viacerých filmoch. V súčasnosti žije v Bratislave a venuje sa výučbe dospelých formou hereckých a divadelných kurzov.

dramaturgia a hudba: Tereza Hladká
výtvarný koncept a realizácia: Katarína Caková (Katanari)

hrajú: Ela Lehotská, Jan Lepšík, Tereza Hladká, Katarína Caková
réžia: Jan Lepšík, Ela Lehotská

Jan Lepšík vyštudoval alternatívne a bábkové herectvo na pražskej DAMU. Pôsobil vo viacerých českých divadlách, okrem iného aj v brnianskom HaDivadle. Zaujíma sa o skúmanie hraníc vedomia, podvedomia a ľudskej citlivosti, aj o hereckú pedagogiku.

Ela Lehotská je absolventkou DAMU. Ako herečka pôsobila najmä v českých divadlách, účinkovala vo viacerých filmoch. V súčasnosti žije v Bratislave a venuje sa výučbe dospelých formou hereckých a divadelných kurzov.

fotografie: Katarína Caková (Katanari)
premiéra: 12. 06. 2021
recenzie

Ťažiskom režijno-dramaturgickej interpretácie bolo poukázať na silu odkazu Pavla Dobšinského, jeho života a tvorby. Realizátori si z množstva rozprávok vybrali tú o Škrupinovom zámku, no nevychádzali iba z nej. Doplnili ju o motívy zo Slncového koňa a ďalších. Režisér s dramaturgičkou vytvorili na princípe voľného scenára sled epizód a krátkymi vizuálnymi inštaláciami umne suplovali rozličné hovorené časti rozprávok i biografie Dobšinského. (…) Divadelný projekt poukazuje na čarovnú všehochuť Dobšinského tvorby, zároveň aj na zmysel rozprávok. Realizátori priniesli aj témy nádeje, ľudskosti a snovosti v dobe “postkovidovo” nestálej a spoločensky zložitej.

Dominika Horváthová: Zútulnený rozprávkový experiment. In: mloki.sk, 25. 8. 2021

fotografie

dramaturgia a hudba: Tereza Hladká
výtvarný koncept a realizácia: Katarína Caková (Katanari)


réžia: Jan Lepšík, Ela Lehotská

fotografie: Katarína Caková (Katanari)
premiéra: 12. 06. 2021
hrajú:
Ela Lehotská, Jan Lepšík, Tereza Hladká, Katarína Caková
Jan Lepšík, Ela Lehotská

Jan Lepšík vyštudoval alternatívne a bábkové herectvo na pražskej DAMU. Pôsobil vo viacerých českých divadlách, okrem iného aj v brnianskom HaDivadle. Zaujíma sa o skúmanie hraníc vedomia, podvedomia a ľudskej citlivosti, aj o hereckú pedagogiku.

Ela Lehotská je absolventkou DAMU. Ako herečka pôsobila najmä v českých divadlách, účinkovala vo viacerých filmoch. V súčasnosti žije v Bratislave a venuje sa výučbe dospelých formou hereckých a divadelných kurzov.